Toestemming tot publicatie: Erven Hans G. Kresse 2003

Personages

Het is de bedoeling dat onder de reeks van links op de linkerzijde van uw scherm korte overzichten komen van de 'levensgeschiedenissen' van de diverse karakters uit de strip Eric de Noorman. Ik zal de inleidingen spaarzaam geïllustreerd en zakelijk houden. Dit deel van de website is uitdrukkelijk óók interactief bedoeld, kortom: wie hier zijn zegje wil doen middels anekdotes, verhalen of andere beschouwingen is van harte uitgenodigd! Dus schroom niet; allemaal e-mailen naar: klaasdevries@wanadoo.nl. Algemene bijdragen zijn wellicht meer geschikt voor de pagina Jeugdherinneringen en zullen aldaar worden geplaatst.

Natuurlijk is het niet mogelijk om alle personages in de Eric de Noorman verhalen te 'behandelen' in kort bestek en bestaan er alleen van een aantal belangrijke personages aparte pagina's. Alle andere personages die door HGKr van een eigennaam voorzien zijn, kunt u terugvinden in de Index Personages, een pagina die tijdens de uitvoering van het project Eric, Dramatis Personae is vormgegeven.

Deze pagina is in aanbouw

Deze website wordt in de loop van 2003/2010 ontwikkeld i.s.m. De 'Stichting Hans G. Kresse'