Toestemming tot publicatie: Erven Hans G. Kresse 2003 

 

 

Hans G. Kresse Verzamelaarsdag: 8 April 2006 

 

door Klaas de Vries  

De eerste bijeenkomst van verzamelaars van het werk van Hans G. Kresse werd gehouden in cafe Qwibus in het centrum van De Bilt van 13.00 – 17.00 uur. Er waren ruim 20 aanwezigen. De dag werd georganiseerd door Eric Planting en Theo Keizer en had als voornaamste doel om gelegenheid te bieden aan Kresse-verzamelaars om onderling informatie uit te wisselen en om kontakten op te doen. De Stichting Hans G. Kresse werd vertegenwoordigd door Rob van Eijck en Rob Aalpol.

Wat was voorzien en bedoeld door de organisatoren werd bewaarheid: een informeel samenzijn van Kresse liefhebbers; plaatjes kijken (waarbij de fraaie bibliografie van Jilles Bijsterveld en de Arendsoog display van Jack Nowee erg in de smaak vielen), boeken en tijdschriften bekijken, kopen / verkopen, ruilen en gewoon gezellig met elkaar babbelen. En dat laatste werd volop gedaan! Bekijk de vele foto’s die op deze pagina zijn weergegeven: zij geven een aardige impressie van de dag¹.

  

Het officiële gedeelte werd tot een minimum beperkt. Na de ontvangst en welkom (door Eric Planting  en Theo Keijzer) en een kennismakingsrondje, werd slechts één uitgebreide plenaire discussie gevoerd t.w. “Hoe herken je een Kresse?”

Dit was een onderwerp waarbij de diverse aanwezigen actief hun ervaringen, kennis en meningen te berde brachten. Als voorbeeld werden de volgende objecten getoond:

-          Een aantal onbekende illustraties uit het weekblad Revue (conclusie: niet van Kresse)

-          De reclame voor de Captain Hornblower boeken (conclusie: wél van Kresse)

-          De brochure van de Toonder Studio’s uit de jaren ‘40 (met Kappie tekeningen door Kresse)  

-          Discussie over de tekening: 'De Jonas van de Negentiende Eeuw' – Panorama 1963-16 (conclusie: nog steeds onduidelijk; de meningen blijven uiteen lopen)

 

Theo Keijzer bracht een leuke anekdote over zijn kontakten met Hans Kresse naar voren en ook de andere aanwezigen gaven blijk van kennis en achtergronden van het werk van Kresse, die alleen bij dit soort gelegenheden ter sprake komen. Ondergetekende kreeg applaus voor zijn website (bedankt!) en legde uit dat een en ander nooit mogelijk was geweest, zonder de actieve steun van vele tientallen liefhebbers die middels scans en teksten steeds weer bijdragen leveren aan de website. Een applausje voor u allen dus! 

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat de Eric de Noorman strip voor het eerst werd gepubliceerd en hoewel het al weer een hele poos geleden is dat het laatste Eric verhaal werd getekend, is de conclusie op zijn plaats dat Eric nog steeds springlevend is in de herinnering van vele liefhebbers.

 

Hans Wijnants, die destijds het interview met Kresse, van Eijck en Matena hield, was ook aanwezig en beloofde iets te zullen gaan doen met de informatie die hij heeft en wellicht kunnen we dus nog een of ander artikel of programma in de media verwachten. Hij heeft behoefte om met diverse mensen van gedachten te wisselen, contact op te nemen en riep op om e-mail adressen te publiceren op www.ericdenoorman.nl. Ik legde uit dat dit niet mogelijk was, vanwege bescherming van privacy en ter voorkoming van spam. Er zijn namelijk malafide zoekmachines in actie, die websites afschuimen naar e-mail adressen, om die dan vervolgens plat te spammen. Ik wil (voor de goede orde en om misverstanden te voorkomen) op deze plaats nog wel even opmerken dat uitwisseling van gegevens altijd kan via e-mail adres klaasdevries@wanadoo.nl, mits beide partijen toestemmen. Ik krijg toch al tientallen spam berichten per dag en ik vind het niet erg dat dit e-mail adres als enige voluit op de Eric website staat². De plannen van Hans Wijnants zijn niet vast omlijnd, zo legde hij uit en hij werd veel succes toegewenst met zijn project.

 

Tot slot reikte Theo Keijzer een reproductie van een Kresse tekening van Frank de Vliegende Hollander aan alle aanwezigen uit. Het object was speciaal voor deze dag vervaardigd en Theo is in staat geweest om dit tegen zeer geringe kosten te doen. Een prachtige envelop omsluit de reproductie. Het publiek bedankte Theo voor deze fantastische herinnering. “We willen dit object de komende 40 jaar niet op e-bay zien”, zo besloot Theo.  

 

Eric Planting sloot de bijeenkomst met de mededeling dat hij met grote tevredenheid terugzag op deze dag en dat de aanwezigen werden uitgenodigd om gratis in zijn dozen met meegebrachte spullen te snuffelen naar manco’s in hun verzameling. De aanwezigen waren zeer verheugd met deze ruimhartige geste en zo verwisselden een aantal van Eric’s boeken, tijdschriften en stripalbums van eigenaar.

 

Ik kijk terug op een dag waarop ik weer een aantal Kresse-fans heb leren kennen, die ook mij wat meer wijs gemaakt hebben op het terrein van zijn werk. De discussies waren zeer geanimeerd, maar ook af en toe scherp in een aantal gevallen. In het geheel kunnen we concluderen dat de dag zeer de moeite waard was en dat we mogen hopen op een vervolg initiatief. Wie organiseert de tweede Hans G. Kresse verzamelaardag in 2007?

 

 

¹ Sommige foto’s zijn wat donker, want de belichting in het zaaltje was niet van de allerbeste kwaliteit.

 

² Gebruik van gastenboek en rubriek vraag- en aanbod gaat zonder tussenkomst van de beheerder en zij vormen links naar e-mail adressen.

 

 

 

Welkom door de organisatoren: Eric Planting (l) en Theo Keijzer (r).

begroeting...

 

Hoe herken je een tekening van Hans G. Kresse? (1)

 

Theo Keijzer reikt de Frank de Vliegende Hollander reproductie uit

De Arendsoog presentatie van Jack Nowee 

Sneupen, neuzen en plaatjes kijken...

 

 

 

Deze website wordt in de loop van 2003/2008 ontwikkeld i.s.m. De 'Stichting Hans G. Kresse'