Toestemming tot publicatie: Erven Hans G. Kresse 2003 

 

 

Vierde Hans G. Kresse Verzamelaarsdag: 28 November 2009 

 

 door Carel G. Verbeek

Plaats: café Qwibus in De Bilt.

 

Datum en tijd: zaterdag 28 november 2009, 13.00 – 17.30 uur.

 

Idee, organisatie en presentatieEric Planting.

 

Bijdrage in de kosten: € 4,00.

 

Aantal deelnemers: 37.

 

Het verloop van de middag:

Tegen enen komen de eerste Kresse-fans café Qwibus binnen, alwaar een lokaliteit in de juiste Kresse-sfeer is gebracht. Om 13.45 heet Eric Planting de aanwezigen hartelijk welkom en hij excuseert de afwezigen, waarvan enkelen zich pas na de uiterste inschrijfdatum hadden gemeld.


   

Behalve gezellig met elkaar ‘ouwehoeren’ over Kresse, kunnen we gaan genieten van

een vol programma:

 

- Het opzetten van een Kresse-bibliografie, waarvoor verschillende methoden kunnen worden gebruikt en waaraan door verschillende verzamelaars wordt gewerkt. Samenwerken zou tot de mogelijkheden behoren en tot goede resultaten kunnen leiden, maar of dat te verwezenlijken is wordt betwijfeld.

 

- In de zaal zijn te zien:

  . Display Arendsoog van Jack Nowee en

  . Diverse dozen / tafeltjes met ruilmateriaal.

 

- Op een laptop zijn te zien:

  . Het interview, dat Kresse gaf aan Wouter Stips,

  . De tekenfilm van Hans Held, waaraan Kresse heeft meegewerkt.

 

- John Wigmans zal zijn dossier De jeugd van Hans G. Kresse, N.V. Boekenbedrijf Arena toelichten.

 

- De oproep van Stichting Hans G. Kresse in Nieuwsbrief 20, om originele tekeningen te melden en te laten opnemen in een database wordt besproken.

 

Nieuws van uitgeverijen:

 

- ‘Panda’, door Hans Matla, wiens vele bedoelingen op zijn website te vinden zijn, o.a. 3 banden in de reeks Kresse-Bibliofiel. Bovendien de melding dat deel 21 van de tweede integrale Eric de Noorman uitgave er nu echt aan zit te komen.

 

- ‘Boumaar’, door Ron Streppel, die o.m. deel 4 van de TPW facsimile uitbrengt.

 

Hiawatha, door John Wigmans. Het uitbrengen van zijn boek is in een eindfase is gekomen. De voortgang kan worden gevolgd op www.story-of-hiawatha.blogspot.com .

 

Arendsoog, door Jack Nowee, die ons verrast met de aankondiging van een fandag in 2010 en van zijn idee over het uitbrengen van een heruitgave van een Arendsoog-verhaal, dat eerder in ‘Pep’ heeft gestaan.

Originelen melden bij de Stichting...

Nog voor de pauze wordt er een stevige boom opgezet n.a.v. de oproep door Stichting Hans G. Kresse, waarin gevraagd wordt om het bezit van originele tekeningen te melden op het speciale mailadres  stichtinghansgkresse@gmail.com. Op de vraag van Eric Planting of aan die oproep al of niet gehoor gegeven moet worden, wordt zowel afwijzend als positief gereageerd. Er ontstaat een opmerkelijk geanimeerde, leerzame en soms felle discussie onder belanghebbenden (lees: uitgevers) en geïnteresseerden (lees: verzamelaars), over (erf-)rechten en royalty’s, legale en illegale publicaties, commerciële en ideële uitgaven, waarbij de rol van Stichting Hans G. Kresse bepaald niet onbesproken blijft.

Hans Matla laat weten, dat hij speciaal voor de aanwezigen een ‘uitgave’ heeft gemaakt, waarvan de inhoud onbekend moet blijven en dat hij vergeten heeft om die mee te nemen.

 

Er wordt de suggestie geopperd, dat uitgevers hun plannen aan elkaar bekend maken, bespreken en/of bundelen, zodat efficiënter kan worden geopereerd (en Stg. Hans G. Kresse niet met al die uitgevers afzonderlijk hoeft te onderhandelen. C.G.V.).

 

Duidelijk is ook, dat de Stichting dringend behoefte heeft aan uitbreiding van haar bestuur. Door gebrek aan tijd en menskracht kunnen de bestuursleden in veel gevallen niet tegemoet komen aan de wensen van donateurs en uitgevers.

 

  

Tijdens de pauze worden een hapje en een drankje gebruikt, terwijl ervaringen worden uitgewisseld en meegebrachte boeken van eigenaar wisselen.

De door Hans Matla meegebrachte en door Julius de Goede vormgegeven dummy’s van KommerDe Gouden Dolk en Roland de Jonge Jager / Pim en de Venusman oogstten veel belangstelling en waardering. Voorlopig staan deze uitgaven gepland voor eind 2010.

Uitgeverij Boumaar geeft nog in 2009 de vierde bundel van de facsimile van TPW uit.

 

 

SomKo

Na de pauze presenteert Theo Keijzer zijn website www.somko.nl . Stijlvol omgaan met Kresse’s oeuvre beoogt een digitaal monument te zijn uit respect voor de mens Hans G. Kresse en zijn prachtige werk.


                               entree pagina van www.somko.nl

 
  Keijzer legt uit dat er op www.somko.nl geen bibliografie komt, zoals die op  www.ericdenoorman.nl. 

(Opmerking KdV: Deze website en www.somko.nl zullen elkaar t.z.t. gaan complementeren, waardoor uiteindelijk een vervolmaakt beeld zal gaan ontstaan van het werk van Hans G. Kresse, op het internet. Het is de bedoeling dat www.somko.nl veel meer (dan www.ericdenoorman.nl) gaat doen aan de secundaire literatuur en het overige werk van Hans G. Kresse. Tegelijkertijd zal www.ericdenoorman.nl zich meer specifiek gaan richten op de strip Eric de Noorman. Een mooi voorbeeld hiervan is het project
 Eric, Dramatis Personae door Carel G. Verbeek, waar zojuist mee is begonnen.)
Presentatie van www.somKo.nl    
 

Bibliografie

Eric Planting laat vervolgens de resultaten zien van zijn monnikenwerk: een chronologisch overzicht van het werk van de tekenaar. In afdeling XI staan de Buitenlandse Uitgaven, waarvan hij Engelse vertalingen laat zien in de Fibula-reeksen.

In een digitale tijdlijn kunnen het ontstaan van de tekeningen en de uitgaven ervan steeds meer verfijnd worden weergegeven. Het blijkt, dat verschillende systemen worden gebruikt door verschillende verzamelaars; Catawiki is daar een voorbeeld van. Bij de onderzoeken worden telkens verrassende ontdekkingen gedaan, waarbij soms zelfs de echtheid van de auteur van een tekening in het geding is!

   

Dossier 'Arena'

Misschien wel het belangrijkste programmaonderdeel van de middag is een interessante inleiding door John Wigmans, over zijn onderzoek naar Uitgeverij N.V. Boekenbedrijf Arena. Hans Kresse maakte in 1940 voor deze onderneming een aantal omslagillustraties en illustraties voor het binnenwerk van andere uitgaven. Johns verhandeling is een uitbreiding van zijn artikelenreeks De jeugd van Hans G. Kresse in ‘Viking’, een uitgave voor donateurs van De Kressekring in 1996.
 
 
 

Het Hans G. Kresse Verzamelaarsdag-herinneringsverrassingselement is gelegen in de map met het volledige dossier, dat John aan alle aanwezigen uitdeelt. Eric Planting ontvangt nummer 1 / 45, als dank voor het organiseren van alle Hans G. Kresse-Verzamelaardagen. Lezend in de uitgereikte map wordt pas echt duidelijk, dat John kosten noch moeite heeft gespaard om minutieus de raadselen rondom de afgebeelde illustraties op te lossen. Desalniettemin benadrukt hij, dat er nog veel gezocht en onderzocht moet worden om ontbrekende schakels te kunnen toevoegen.

Alle aanwezigen krijgen van John, als uitgever van The Story of Hiawatha, een boekenlegger. Het is een afdruk in kleur van de verticale middenbalk uit één van de afleveringen van het vervolgverhaal uit Playhour. Te zien zijn enkele indianenattributen.

Presentatie van dossier De jeugd van Hans G. Kresse, N.V. Boekenbedrijf Arena
Een hartelijk woord van dank aan sprekers en deelnemers door Eric besluit deze succesvolle middag met de toezegging, dat de volgende Hans G. Kresse Verzamelaardag zal worden gehouden in een grotere ruimte, zodat meer verzamelaars kunnen deelnemen.

 

Carel G. Verbeek, 29 november 2009.

foto's: Carel G. Verbeek, Klaas de Vries