Toestemming tot publicatie: Erven Hans G. Kresse 2003 

 

 

Vijfde Hans G. Kresse Verzamelaarsdag: 20 November 2010 

 

 door Eric Planting

Plaats: Westfries Archief in Hoorn

 

Datum en tijd: zaterdag 20 november 2010, 12.00 - 16.30 uur.

 

Idee, organisatie en presentatieEric Planting. m.m.v. de Fam. Wigmans.

 

Bijdrage in de kosten: € 5,00.

 

Aantal deelnemers45 waarvan een vijftal heeft moeten afzeggen door ziekte of de onmogelijkheid om in Hoorn te komen (treinverkeer rondom Utrecht ligt plat vanwege brand in regelhuisje van NS/Prorail).

 

Aankondiging Agenda

 

Klik op de foto's voor een grotere weergave

Het verloop van de middag:

 

Bij binnenkomst is er een hartelijk weerzien met hernieuwde kennismakingen. Om 12.45 uur wordt de middag geopend door Eric Planting die iedereen welkom heet. Daarna geeft hij een ‘vrijblijvend’ overzicht van de middag en wordt John Wigmans dank gezegd voor de unieke lokatie van het Westfries Archief. De rondleiding door het archief wordt door het grote aantal deelnemersbemoeilijkt waardoor John Wigmans maar een deel van het archief van uitgeverij Westfriesland naar de hal gebracht heeft om het daar te tonen.

 

Opening Vondsten uit het archief van uitgeverij Westfriesland

 

Vooral de fondsuitgaven van een uitgever geven een beeld van wat uitgegeven wordt - of soms niet, zoals ‘Het Volk van Manitou’. Er is nog wel een dummy aanwezig.

 

 

 

Xander: Eric Planting vertelt zijn verhaal over de vondst van de strip ‘Xander’ in het Zweedse weekblad ‘Vecko Nytt’, waaruit blijkt dat de eerste uitgave van deze ‘Griekse’ strip niet plaats heeft gevonden in Tom Poes Weekblad 1947-nr.2 van 5 dec. 1947 (zoals algemeen werd aangenomen), maar in Vecko Nytt 1947 - nr.5 van 31-01-’47.

 

 

 

Pauze: Zichtbaar is dat de pauzes een wezenlijk deel van de bijeenkomst zijn door de levendige gesprekken en bezoekjes aan kantine en de ‘koopjeshoeken’. 

 

Koopjeshoek Pauze...

 

Arena-map: John Wigmans neemt ‘de Arena-map’ nog even door. De rode draad is het aantonen dat de cover-illustraties van enkele boeken van Zane Grey niet van Hans Kresse kunnen zijn. Dit m.b.v. de zoektocht door het kranten-archief dat onlangs door de Koninklijke Bibliotheek is vrijgegeven. Na het noemen van enige aanwezigen, die intensief hebben meegezocht, deelt John bladen uit met de mededeling dat na het uitzoeken van een recente bron de ‘definitieve’ aanvulling wordt opgestuurd.

 

Frits van der Linden vertelt over het ontstaan van zijn Kressemuseum in Gouda. En over zijn toekomstplannen, zoals een fotoboek en een bibliografie. In het nieuwe jaar 2011 is er weer de mogelijkheid om het museum (in groepen) te bezoeken. Ook wordt de mogelijkheid geopperd om in (bijv.) september 2011 de Kressedag in het museum en - tuin te laten plaats vinden. Het moet dan wel mooi weer zijn, want het museum is te klein voor een hele grote groep, zoals die van vandaag. 

Lex Ritman geeft tussendoor aan dat op YouTube Pieter Kuhn te zien en te horen is. Type bijv. in: ‘van Casablanca naar Terschelling’. Kijk ook eens op de website  www.kapiteinrob.nl

 

Gedachtewisseling: “Wat gebeurt er met je verzameling als je er niet meer bent?” Velen geven aan dat de nabestaanden nauwelijks of geen binding hebben met   hun collectie. Schenk het daarom maar aan een museum, een stichting, K.B. ofiemand die er voor wil zorg dragen. Probeer het wel bij elkaar te houden. Hans Matla geeft aan dat het Stripmuseum in Groningen blijft bestaan (al hoeft dat niet persé in Groningen te zijn). Ook is er een streven om een stichting in het leven te roepen die een overkoepelende functie zal moeten  hebben v.w.b. schenkingen van collecties. Instanties waar je aan moetdenken, zijn Het Beeldverhaal, Stripmuseum, K.B., e.d. Deze kunnen dan door het hele land evenementen en/of tentoonstellingen ondersteunen. Bij een schenking zijn ook belastingtechnische voordelen te behalen.

 

Bijzonder detail is dat John Wigmans cassettebandjes heeft met vraaggesprekken met Marten Toonder, die hij mag gebruiken voor de biografie van Hans Kresse. Nu hij die niet gaat schrijven, dient hij de bandjes 50 jaar ongebruikt te laten!

 


 
 

door Carel G. Verbeek  

Na de pauze vertelt Carel Verbeek over zijn Eric, Dramatis Personae. Daarmee probeert hij een samenvatting te geven van de Avonturen van Eric de Noorman. Daarin gebruikt hij vaak de inleidingen van de 1e Nederlandse Serie. Tevens voegt hij daarbij de schitterende illustraties van alle personages, die in de verhalen een rol spelen. 
 

Er is alom bewondering voor de opzet en zijn doorzetten. De afleveringen worden gepubliceerd op de website van Klaas deVries: ericdenoorman.nl

 

Vragen:

1. Kressedag op zaterdag of zondag? Niemand is voor de zondag.

2. De Kressedag organiseren rond 12 maart in of in de buurt van Arnhem krijgt een duidelijke minderheid aan steun.

 

Toenga:

Theo Keijzer vertelt zijn verhaal over de prent “Toenga” die waarschijnlijk bedoeld was voor de cover van Pep. Hij is op zoek gegaan naar Jillis Nieuwstraten om hem over diens rol in destripwereld te interviewen. Na veel gezoek komt hij achter zijn tel.nr. en belt hem op. Zijn vrouw vertelt hem dat hij een paar maanden daarvoor was overleden… Maar Theo mag toch op bezoek komen en vindt een erg verminkte prent van Toenga zonder signatuur. Hij magdeze kopen maar twijfelt aan de authenticiteit dus besluit het niet te doen… Uit de weinige zaken neemt hij een paar stroken van een tekening mee waarop de initialen van Kresse mee naar later bleek deranden van de prent van Toenga te zijn... Theo besluit zijn relaas metde vraag:’ ik ben benieuwd wie de prent nu heeft?’ waarop uit de zaal meteen het antwoord komt: “Ik!” zegt Frits van der Linden.

 

Hans Matla heeft een aantal pagina’s meegenomen van Eric de Noorman deel 21, die voor iedereen te bewonderen zijn. In de winkel in december 2010 of januari 2011.

 

Hans Matla heeft een aantal pagina’s meegenomen van EdeN deel 21...

 

 

 Met het uitreiken van boekenbonnen aan de organisatoren en niet te vergeten aan Inge die een onmisbare en zorgende schakel was in de pauzes, wenst Eric Planting iedereen wel thuis. Ook dit jaar is er weer een bijzondere herinnering aan de Kresse fandag, verzorgd door Theo Keijzer: Twee Alain d'Arcy platen in een fraaie dossiermap voorzien van een foto met omslagtekening van het album. Er was ook een origineel te bewonderen. De map heeft een gelimiteerde oplage van 50 genummerde exemplaren en wordt door Theo bij het afscheid uitgereikt aan alle aanwezigen.

 

   
display met Alain d'Arcy origineel - dossiermap - de twee herinneringsplaten - gegevens over de uitgave (onderaan beide platen)

impressies...  
ontvangst en inschrijving Tafel van de Stichting Hans G. Kresse
   



Grote inbreng...
Wigmans' presentaties over het Westfries archief, Arena map, Zane Grey covers, Uitgeverij Westfriesland, Toonder interview...

 

 

 

 

 

Eric Planting, 2 december 2010.

foto's: Eric Planting, Klaas de Vries, Jilles Bijsterveld