Toestemming tot publicatie: Erven Hans G. Kresse 2003 

 

 

Derde Hans G. Kresse Verzamelaarsdag: 1 November 2008 

 

door Carel G. Verbeek  

Tijd: 1 november 2008, 13.30 – 17.00 uur.

Plaats: Het Nederlands Stripmuseum, Marten Toonderzaal.

Idee en organisatie: Eric Planting, m.m.v. Rob Aalpol.

                                                          Het Stripmuseum.

 

Het verloop van de middag:

Om goed half twee heet Eric Planting alle aanwezigen, ongeveer veertig in getal, hartelijk welkom. In het bijzonder dhr. A. Kraai, onze gastheer van Het Nederlands Stripmuseum. Na overleg met Eric zorgde hij met zijn medewerkers voor gratis entree, de ruimte en de drankjes.

De sprekers van de middag, Hans Matla, John Wigmans en Rob Aalpol worden voorgesteld.

Alle Kresse-fan(-s)(-aten) krijgen een naambutton en betalen € 6,50 voor de kosten van glaswerkhuur, attenties voor de sprekers en … de herinneringsprent…

Hans Matla, liefhebber, verzamelaar en uitgever van De avonturen van Eric de Noorman, vertelt over zijn contacten met Hans Kresse vanaf de eerste schuchtere ontmoeting tot en met de voltooiing van Het Schilderij.

In 1975/’76 kende hij Kresse al zo goed, dat hij slaagde in het aankopen van de Eric de Noorman-stroken en vele schilderijen, die Kresse achteloos bewaarde in een dekenkist. De onderhandelingen met Kresse daarover noemt Matla ‘bizar’. De tekenaar stapte met zijn ‘grote poten dwars over de originele tekeningen heen’ en er moesten ‘waaiertjes van duizend’ aan te pas komen om ‘het cultuurgoed uit zijn handen te krijgen’.

De anekdote over ‘de engel en het talent’, die Hans met zichtbaar genoegen vertelde, is ook te lezen op de website: Herinneringen.

In 1976 werd, m.m.v. Lex Ritman, De Jeugd van Eric de Noorman in boekvorm uitgegeven. Daarna volgde, na moeizaam zoek en retoucheerwerk, de eerste volledige boekuitgave van De Avonturen van Eric de Noorman.

In zijn voordracht besteedt Hans Matla vervolgens veel aandacht aan Het Schilderij, dat Kresse na lang aandringen voor hem maakte. Ter illustratie van zijn verhaal toont hij zijn gehoor een aantal ontwerptekeningen en een fotoreportage over het ontstaan van Het Schilderij, waarop is te zien hoe Kresse daaraan werkt. 

                                                             Het Schilderij

 

Tenslotte laat Hans Matla een gedeelte zien van de film, die is gemaakt tijdens een feest in het chique restaurant Des Indes te Den Haag ter gelegenheid van Kresse’s vijfenzestigste verjaardag en het feit dat de strip Eric de Noorman toen veertig jaar bestond. Opvallend daarbij is, dat Kresse helemaal geen zin bleek te hebben om, gewapend met een aanwijsstok, een explicatie te geven over de figuren op Het Schilderij. Maar hij redde zich ludiek, maar waardig, uit de hem opgedrongen situatie.

    Poster bij de tentoonstelling

 

Na de pauze werd het gezelschap rondgeleid door de tentoonstelling ‘De vele gezichten van Eric de Noorman’ door Rob Aalpol, de samensteller daarvan.

De rode draad wordt gevormd door de genres waarin de serie verhalen van Eric de Noorman kan worden ingedeeld: Fantasy, reizen, middeleeuwen en mysteries, epiek en historische verhalen. Nu een overzicht van de stroken van de Norenkoning te zien is, wordt nog meer de grote kwaliteit van Kresse's werk duidelijk.

Het overige werk is zeer divers. Met name de vitrines bevatten onbekende tekeningen en spullen die Kresse gebruikte ter studie en voorbereiding. Deze betreffen de stripverhalen Alain d'ArcyVidocqDzengis Khan en de historische boekomslagen, maar vooral van het onvoltooide verhaal 67/68 van Eric de Noorman,. Als hoogtepunten zijn de grote schilderijen van Kresse te zien, ondermeer gemaakt voor Revue, Praline en Donald Duck.

Helaas ontbreekt meer tijd om dat alles uitgebreid te bekijken.

 

John Wigmans heeft inmiddels zijn presentatie, na enige problemen met de beamer, klaargezet en hij gaat van start met zijn inleiding 'Van Disney's Hiawatha naar Kresse's Hiawatha, de aanwijzingen op een schets...'.

                           Disney’s Hiawatha.                        Kresse’s Hiawatha.

 

John gaat in op de opdracht aan Hans Kresse illustraties te maken bij het driedelige feuilleton The Story of Hiawatha in het Engelstalige jeugdtijdschrift 'Playhour'. In 1957 werd het verhaal daarin geplaatst.

Een teruggevonden schets-met-aantekeningen van de tweede aflevering laat zien wat er vooraf ging aan de uiteindelijke versies van de illustraties van Hiawatha.

Diepgaand speurwerk naar de voorgeschiedenis van Kresse's eerste full colour Indianenstrip brengt John bij de toenmalige redactie van 'Playhour', waarvan de begaafde tekenaar Basil Reynolds deel uitmaakte. Via diens strip Little Hiawatha voor 'Mickey Mouse Weekly' (1954) gaat de lezing voorts naar Kresse's Hiawatha in 'Playhour' (1957); vandaar de titel van de lezing! Reynolds bleek namelijk de aantekeningen, welke waren op te vatten als instructies, op de schets te hebben geschreven. Kresse volgde de meeste aanwijzingen op, zodat de definitieve versies van enkele illustraties nogal afwijken van de potloodtekeningen. Jammer dat de schetsen van de andere afleveringen niet boven water gekomen zijn...

John verlevendigt zijn inleiding met een groot aantal op een scherm geprojecteerde illustraties. Alle toehoorders krijgen een blad mee met voorbeelden daarvan.

Wigmans laat in zijn betoog tal van interessante gegevens onbesproken, omdat het te ver zou voeren voor deze gelegenheid. Bovendien zal er in de loop van 2009 een boek verschijnen met de volledige door Hans G. Kresse geïllustreerde feuilleton The Story of Hiawatha en met de resultaten van het onderzoek door John Wigmans.

                                                                               Details van de schets en illustratie

 

Het is na vijven als Eric Planting de inleiders met een attentie bedankt voor hun inbreng en de aanwezigen voor hun belangstelling. Als klap op de vuurpijl heeft hij voor eenieder als herinneringsprent een genummerde reproductie van de niet eerder gepubliceerde strook 5-67 uit het onvoltooide Eric de Noorman-verhaal De terugkeer van de Koning (1984). De plaat werd beschikbaar gesteld in een oplage van vijftig genummerde exemplaren.

                                             De herinneringsprent voor de Kresse-fandag-3.

Een kleine foto-impressie van de dag: klik op de plaatjes voor een grotere weergave

   

 

 

Tot slot: Hans Matla heeft in principe positief gereageerd op het houden van Kresse-fandag-4 in zijn uitgeverij in Den Haag.

 

Carel G. Verbeek, 15-11-2008. (foto's o.a. Eric Planting)

Deze website wordt in de loop van 2003/2008 ontwikkeld i.s.m. De 'Stichting Hans G. Kresse'