Toestemming tot publicatie: Erven Hans G. Kresse 2003 

Kranten

Eric de Noorman strips verschenen tussen eind 40-er en eind 60-er jaren in veel regionale en landelijke dagbladen. Vooral hierdoor nam de populariteit van de strip een grote vlucht. Ook later zijn er (onregelmatig) herdrukken verschenen in diverse kranten. Bij de datering is gebruik gemaakt van de Hans G. Kresse bibliografie van Theo Keijzer, waarbij werd aangenomen dat Theo steeds verwijst naar de Vlaamse uitgave. H. Lambooij is zo vriendelijk geweest om in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag een aantal aanvullende gegevens op te zoeken, waarvan op deze pagina reeds dankbaar gebruik is gemaakt. Daarnaast is veel dank verschuldigd aan W. Haagsma voor diens scans en onderzoek naar publicatiedata van met name de in Nederland verschenen Eric de Noorman krantenstrip en last but not least aan het Stripdocumentatiecentrum en aan Will Ross, die een diepgravend onderzoek verrichtte naar de publicatiedata (en nummering) van de strip in de Nieuwe Haarlemsche Courant, o.a. door gebruik te maken van het archief van Kennemerland, waar de krant op microfiches wordt bewaard. Deze publicatiedata zijn dus geverifieerd in de krant zelf en zeer betrouwbaar. Een overzicht kunt u vinden in het pdf bestand: Eric de Noorman in de Nieuwe Haarlemsche CourantErwin de Noorman strips verschenen in 1967 in een tweetal Vlaamse kranten.

Dagbladstrips in verzamelingen zijn vaak moeilijk exact te dateren, omdat de stroken meestal zijn opgeplakt in albums, geheel of aan twee randen. Data van vooral de Vlaamse uitgaven, zijn aldus vaak afgeleid van de teksten op de achterkant van stroken, waarbij bovendien ook nog regelmatig moest worden 'teruggerekend' naar de datum van publicatie van de eerste en/of laatste aflevering, rekening houdend met zon- en feestdagen. Alhoewel steeds gestreefd werd naar perfectie, is de waarschuwing op zijn plaats dat bij de huidige stand van zaken van het onderzoek, de informatie op deze pagina helaas niet geheel betrouwbaar is. Tot slot de opmerking dat een aantal manco's zijn weggewerkt door informatie over te nemen uit de tweede integrale Eric de Noorman uitgave van uitgeverij Panda. Er rest een klein aantal tegenstrijdige gegevens betreffende data van de eerste zes Vlaamse dagbladpublicaties. Wie het exact weet uit eigen waarneming, mag het zeggen...

Eric de Noorman (krantenstrips)

 

Oproep: Het zal mij zonder uw hulp niet lukken om een min of meer compleet overzicht van dagbladstrips (namen van dagbladen). Daarvoor is het aantal vraagtekens veel te groot. Indien u informatie heeft die nuttig kan zijn voor het completeren van onderstaand overzicht, verzoek ik u contact op te nemen met de beheerder. Van V1 - 6 (Vlaams), V11 (Vlaams), en V28 (Nederlands) zoek ik nog een scan van de eerste uit de krant geknipte aflevering...

 

V1 -  De Steen van Atlantis - genummerd van 1-1 t/m 190 - Gepubliceerd in België van 5 Juli 1946 t/m 2 April 1947. Op  Lambiek.net wordt 4 Juli 1946 als begindatum genoemd, maar dit is niet helemaal juist. De datum van 5 juli is gecontroleerd in de krant zelf. Er zijn aankondigingen op 3 en 4 juli en ook op 5 juli; -: aankondiging in Het Laatste Nieuws, bron: lambiek.net/aanvang/kresse.htm) - De strip heet "Eric den Noorman" (oude spelling)Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 27 Januari 1948 t/m 19 Juli 1948; totaal 151 afleveringen. Over deze publicatie: De Steen van Atlantis bevat 151 afleveringen en eindigt met De Ondergang van Atlantis (V5). Ettelijke afleveringen zijn weggelaten en het restant is deels opnieuw genummerd. Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 1 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006) 

Aankondiging van dit verhaal in de Nieuwe Haarlemsche Courant -(24-01-1948) 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering)

 

 

 

V2 -  De Sultan van Akaiïm - genummerd van 2-1 t/m 39 - Gepubliceerd in België van 03-04-1947 t/m 30-05-1947- De strip heet "Eric den Noorman" (oude spelling)Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 20-7-1948 t/m 1-9-1948; totaal 37 afleveringen. Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 2 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006). 

Aankondigingen:

1e aankondiging van dit verhaal in de Nieuwe Haarlemsche Courant -(17-07-1948) 

2e aankondiging van dit verhaal in de Nieuwe Haarlemsche Courant -(19-07-1948) 

Mooie grote scan van de eerste aflevering in de Delftsche Courant -(18-09-1948)

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering)

 

 

V3 -  Het Water des Levens (De Geheimzinnige Bron) - genummerd van 3-1 t/m 51 - Gepubliceerd in België van 31-05-1947 t/m 12-08-1947 - De strip heet vanaf V3 "Eric de Noorman" (nieuwe spelling) - In Nederland gepubliceerd van 2/9/1948 t/m 2/11/1948; totaal 51 afleveringen. (Nieuwe Haarlemsche Courant). Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 3 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006) 

Aankondiging van dit verhaal in de Nieuwe Haarlemsche Courant -(01-09-1948) 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering)

 

 

 V4 - Het Stenen Afgodsbeeld (Het Stenen Beeld) - genummerd van 4-1 t/m 42 - Gepubliceerd in België van 13-08-1947 t/m 10-10-1947. Er is een Vlaamse herdruk in 'Het Laatste Nieuws' bekend van 11/8/1980 t/m 29/9/1980 met ingekorte tekst - genummerd van 7-1 t/m 7.42 - In Nederland gepubliceerd van 3/11/1948 t/m 20/12/1948; totaal 41 afleveringen.  (Nieuwe Haarlemsche Courant). Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 4 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006) 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering, herdruk)

 

herdruk in 'Het Laatste Nieuws' van 11/8/1980 t/m 29/9/1980 (eerste aflevering)

 

 

 V5 - De Ondergang van Atlantis - genummerd van 5-1 t/m 67 - Gepubliceerd in België van 11-10-1947 t/m 17-01-1948; Gepubliceerd in Nederland van medio 1949 t/m begin 1950. 

Bekend zijn:

a) 'Het Laatste Nieuws', eerste publicatie: aankondiging: o.a. maandag 19-01-1948 (er zijn meer aankondigingen); begindatum verhaal 20-01-1948 (do 01-01-1948 afl. 56) einddatum za 17-01-1948. Tekst is 4 kolommen, omvang circa 22,5x10,5. Er bestaat ook een herdruk in 'Het Laatste Nieuws' van 30/9/1980 t/m 17/12/1980 met ingekorte tekst -(eerste aflevering)  - genummerd van 8-1 t/m 8.66.

b) Publicatie in de Heerenveense Koerier genummerd 1-5 t/m 67-5 (op de tekening), gepubliceerd van medio 1949 t/m begin 1950. Tekstnummering loopt door op verhaal 1: voorbeeld hierboven: nr. 137.

c) Publicatie in de Nieuwe Haarlemsche Courant. Over deze publicatie: De Steen van Atlantis (V1) bevat 151 afleveringen en eindigt met De Ondergang van Atlantis (V5). Ettelijke afleveringen zijn weggelaten en het restant is deels opnieuw genummerd. Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 1 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006) 

 

'Heerenveense Koerier' afl. 58-5 gepubliceerd op 22 December 1949 

 

 

 

 V6 - Schipbreukelingen in Rome (Gevangenen der Romeinen) - genummerd van 6-1 t/m 53 (54?) - Het Laatste Nieuws: vooraankondiging: ma. 19-01-1948 - Gepubliceerd in België van 29-01-1948 t/m woensdag 31-03-1948 (Uitgeverij Panda noemt 20-01-1948 als begindatum); Gepubliceerd in Nederland van 21-12-1948 t/m 17-02-1949; totaal 49 afleveringen. Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 6 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006) - Heerenveense Koerier -(afl. 1 t/m 48, genummerd in kader 5-6 t/m 53-6 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering)

 

 

 

 V7 - De Valse Koning - genummerd van 7-1 t/m 68 - Voor het eerst gepubliceerd als krantenstrip in België (Het Laatste Nieuws) vanaf 01-04-1948 t/m de editie van zo/ma 20-/21-06-1948 (dat is een editie die dus twee dagen omvat, zo staat het althans vermeld in de kop van de krant)

Voor het eerst gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 18-2-1949 t/m 6-5-1949; totaal 67 afleveringen. Ander voorbeeld: (Dagblad in Noord Holland: afl. 61, 30 september 1950). Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 7 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006). - Ander voorbeeld: Heerenveense Koerier -(afl. 1 t/m 68, genummerd in kader 1-7 t/m 68-7 ). De Tekst van de Vlaamse uitgave is anders dan die van de Nederlandse uitgave.

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering)

 

'Het Laatste Nieuws': gepubliceerd vanaf 1 April 1948 (eerste aflevering) - Op de achterkant van strook 10 lezen we een uitnodiging voor een aandeelhoudersvergadering op Woensdag 21 April 1948. De achterkant van strook 15 geeft details van een veiling op 18 April.

 

 

 V8 - Het Wapengericht (De Moordenaar van Koning Wogram) - genummerd van 8-1 t/m 20 - In België ( Het Laatste Nieuws) gepubliceerd van 22-06-1948 t/m 14-07-1948; Gepubliceerd in Nederland van 7-5-1949 t/m 31-5-1949; totaal 20 afleveringen. . Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 8 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006). Ander voorbeeld: Heerenveense Koerier -(afl. 1 t/m 20, genummerd in kader 1-8 t/m 20-8 ). 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering)

 

'Het Laatste Nieuws': gepubliceerd vanaf 22 Juni 1948 (eerste aflevering). 

 

 

 V9 - De Zonaanbidders - genummerd van 9-1 t/m 83 - In Het Laatste Nieuws (België) gepubliceerd van do 15-07-1948 t/m wo 20-10-1948. Om in te lopen op de Vlaamse dagbladpublicatie werden in Nederland een aantal verhalen samengevoegd en ingekort, om aldus het verhaal "Het goud der Ozmecs" te vormen. Zie hieronder of klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 9 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006). 

'Het Laatste Nieuws': 15 Juli 1948 (eerste aflevering).

 

 

 V9 - Het Goud der Ozmecs ( = Nederlandse uitgave van "De Zonaanbidders" + "De Dodenridders" + "Het Geheim van het Grafgewelf" = Nieuwe Haarlemsche Courant) - bevat nummers van 1 t/m 46 (uit: De Zonaanbidders) + 47 t/m 50 (uit: De Dodenridders) + 51 t/m 62 ( uit: Het Geheim van het Grafgewelf) - In Nederlandse (Nieuwe Haarlemsche Courant) gepubliceerd van 1-6-1949 t/m 12-8-1949; totaal 62 afleveringen. Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 9 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006). 

Dit verhaal heeft een andere titel in De Friese Koerier: "Gevaarlijke Opdracht"

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering) - verhaalnummers zijn verwijderd

 

 

 V9 - Gevaarlijke Opdracht (De Heerenveense Koerier, 1951) - bevat vermoedelijk delen uit: De Zonaanbidders + De Dodenridders + Het Geheim van het Grafgewelf. Dit verhaal heeft mogelijk een andere (kortere) inhoud als Het Goud der Ozmecs en de titel in De Heerenveense Koerier: luidt dus anders: "Gevaarlijke Opdracht". waargenomen is: afl. 1 t/m 49? (genummerd in kader 2-9 t/m 4-10?).

 

 

 V10 - De Dodenridders - genummerd van 10-1 t/m 31 - In Het Laatste Nieuws (België) gepubliceerd van 21-10-1948 t/m 26-11-1948. In Nederland zijn enkele plaatjes uit dit verhaal gebruikt voor het verhaal Het Goud der Ozmecs. Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 9 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006). 

'Het Laatste Nieuws'*: gepubliceerd in Oktober 1948 (eerste aflevering). 

* Kantoren: 105 Em.Jacqmainlaan, Brussel. Verantwoordelijk uitgever: M. Stijns, 32. Kapucijnenlaan, Schaarbeek althans, zo staat het te lezen op de achterkanten van een aantal uitgeknipte stroken...

 

 

 V11 - De Wonderen van Mu - genummerd van 11-1 t/m 88 - Gepubliceerd in België van 27-11-1948 t/m 11-03-1949. Voor zover bekend is dit verhaal niet integraal gepubliceerd in Nederlandse dagbladen. In Nederland zijn wel enkele plaatjes uit dit verhaal gebruikt voor het verhaal Het Goud der Ozmecs.Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 9 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006). 

 

 

 V12 - Het Geheim van het Grafgewelf - genummerd van 12-1 t/m 27 - Gepubliceerd in België van 12-03-1949 t/m 12-04-1949. Voor zover bekend niet gepubliceerd in Nederlandse dagbladen. In Nederland zijn wel enkele plaatjes uit dit verhaal gebruikt voor het verhaal Het Goud der Ozmecs. Klik op de link hiernaast voor een volledig overzicht: Eric de Noorman 9 in de Nieuwe Haarlemsche Courant (een bijdrage van Will Ross, januari 2006). 

 

'Het Laatste Nieuws': gepubliceerd in Maart 1949 (eerste aflevering)

 

 

 

 V13 - Het Rijk van het Midden (Eric in het Hemelse Rijk) - genummerd van 13-1 t/m 70 - Gepubliceerd in België van 13-04-1949 t/m 07-07-1949; gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 13/8/1949 t/m 4/11/1949; totaal 70 afleveringen.  

'Het Laatste Nieuws': gepubliceerd in April 1949 (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering) 

 

 

 V14 - Storm over China - genummerd van 14-1 t/m 83 - Gepubliceerd in België van 08-07-1949 t/m 14-10-1949; Gepubliceerd in Nederland van 5-11-1949 t/m 10-12-1949; totaal 83 afleveringen. 

'Het Laatste Nieuws': gepubliceerd in Juli 1949 (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering) 

 

 V15 - De Zoon van Eric (+ De Strijd om het Recht) - genummerd van 15-1 t/m 116 - Gepubliceerd in België van 15-10-1949 t/m 28-02-1950; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 11-12-1949 t/m 12-5-1950 d.i. V15.1 (De Zoon van Eric de Noorman); totaal 77 afleveringen; nr. 1 t/m 77. Het vervolg: Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 13-5-1950 t/m 29-6-1950 d.i. V15.2 (De Strijd om het Recht); totaal 39 afleveringen; nr. 78 t/m 116. Ook gepubliceerd door De Nieuwe Zeister Courant (heruitgave?). Hiervan enkele scans van kartonnen drukplaatvormen van De Strijd om het Recht: -(1e aflevering = halve drukplaat-vorm) -(1000e Eric aflevering) - Deze techniek (reliëf gestanst in karton) werd tot circa 1975 gebruikt. Voor nadere uitleg wordt verwezen naar: kartonnen drukplaten. Naar verluidt, als deze krant een verhaal van Eric de Noorman  bestelde, dan kreeg ze een set van deze kartonnen drukplaten toegestuurd.

'Het Laatste Nieuws': gepubliceerd vanaf 15 Oktober 1949 (eerste aflevering) 

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (V15.1 eerste aflevering).

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (V15.2 eerste aflevering).

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (aflevering 85-15, tevens de 1000e Eric-aflevering: zie eerste plaatje, links onderaan). De Strijd om het Recht is verhaal 15.2

 

 

 V16 - De Zwarte Ruiter - genummerd van 16-1 t/m 42 - Gepubliceerd in België van 01-03-1950 t/m 19-04-1950; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 30/6/1950 t/m 18/8/1950; totaal 42 afleveringen.

'Het Laatste Nieuws': gepubliceerd vanaf 1 Maart 1950 (eerste aflevering) 

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering).

 

 

 V17 - De Boog van Allard - genummerd van 17-1 t/m 36 - Gepubliceerd in België van 20-04-1950 t/m 02-06-1950; Gepubliceerd in Nederland van 19-08-1950 t/m 29-09-1950

'Het Laatste Nieuws': gepubliceerd vanaf 20 April 1950 (eerste aflevering) 

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering).

 

 

 V18 - De Koning der Steppen - genummerd van 18-1 t/m 90 - Gepubliceerd in België van 03-06-1950 t/m 19-09-1950; Gepubliceerd in Nederland van 30-09-1950 t/m 17-01-1951; totaal 90 afleveringen

'Het Laatste Nieuws': gepubliceerd vanaf 3 Juni 1950 (eerste aflevering) 

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering).

 

 

 V19 - Het Tyrfing-mysterie - genummerd van 19-1 t/m 58 - Gepubliceerd in België van 20-09-1950 t/m 28-11-1950; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 18-01-1951 t/m 27/3/1951; totaal 58 afleveringen

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering).

 

 

 V20 - De Twintig Laatsten - genummerd van 20-1 t/m 31 - Gepubliceerd in België van 29-11-1950 t/m 05-01-1951; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 28/3/1951 t/m 2/5/1951; totaal 31 afleveringen.

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering, 28 Maart 1951)

 

 

 V21 - Strijd om Heidrun - genummerd van 21-1 t/m 62 - Gepubliceerd in België van 06-01-1951 t/m 22-03-1951; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 4/5/1951 t/m 28/6/1951; 47 afleveringen. (data onder voorbehoud)

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

 

 V22 - De Prijs der Wrake - genummerd van 22-1 t/m 100 - Gepubliceerd in België van 23-03-1951 t/m 26-07-1951; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 29/6/1951 t/m 15/10/1951; 100 afleveringen. (data onder voorbehoud)

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering, 29 Juni 1951)

 

 

 V23 - De Vloek van het Goud - genummerd van 23-1 t/m 48 - Gepubliceerd in België van 27-07-1951 t/m 24-09-1951; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 16/10/1951 t/m 11/12/1951; 48 afleveringen.

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering).

 

 

 V24 - Het Moerasmonster - genummerd van 24-1 t/m 35 - Gepubliceerd in België van 25-09-1951 t/m 05-11-1951; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 12/12/1951 t/m 24/1/1952; 35 afleveringen.

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering)

 

 

 V25 - Het Land der Duisternis - genummerd van 25-1 t/m 176 - Gepubliceerd in België van 06-11-1951 t/m 03-06-1952; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 25/1/1952 t/m 21/8/1952; 176 afleveringen.

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

 

 V26 - Het Geheim van de Drakkar (De Burcht van Myrkven) - genummerd van 26-1 t/m 62 - Gepubliceerd in België van 04-06-1952 t/m 18-08-1952; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 22/8/1952 t/m 3/11/1952; 62 afleveringen. 

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering, 22 Augustus 1952)

 

 

 V27 - De Heer der Heruli - genummerd van 27-1 t/m 72 - Gepubliceerd in  België van 19-08-1952 t/m 29-12-1952; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 4/11/1952 t/m 29/01/1953; 72 afleveringen.

Herdruk in een onbekende Nederlandse krant, medio 1972.

 

 

 V27a De Gebroken Pijl - genummerd van 1 t/m 26 - Gepubliceerd in België van 04-09-1952 t/m 03-10-1952; Gepubliceerd in Nederland van ? t/m ? (in de oorspronkelijke reeks publicaties in de Nieuwe Haarlemsche Courant - januari 1953 - is dit verhaal overgeslagen: V28 volgt direct op V27)

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

                  

Herdruk in 'Haarlems Dagblad' van mei / Juni 1998. De foto is van de laatste aflevering. onder elke aflevering wordt er melding gemaakt van de grote expositie in Haarlem van die periode, als volgt: "In de Vleeshal aan de Grote Markt is er ter gelegenheid van de Stripdagen Haarlem tot en met 23 augustus een grote expositie over tekenaar Hans G.Kresse ( 1921-1992) te zien, getiteld 'Eric de Noorman en de anderen'. Openingstijden:Ma t/m za 11-17 uur, zondag en feestdagen 13-17 uur”

 

Herdruk in het wekelijkse advertentieblad 'Groot Utrecht'. Deze knipselverzameling valt niet te dateren, maar gezien de reclames op de achterkanten, stammen deze stroken uit het begin van de '70-er jaren van de vorige eeuw. De tekst is bewerkt en sterk ingekort...

 

 

 V28 - De Geschiedenis van Bor Kahn - genummerd van 28-1 t/m 188 - Gepubliceerd in België van 30-12-1952 t/m 14-08-1953; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 30/1/1953 t/m 10/9/1953; 188 afleveringen. Dit verhaal is in drie delen opgesplitst: "De Jacht op het Zwaard", "Het Pad der Verschrikking" en "De Weg der Gedoemden". Een uiteenzetting over de herbenaming kunt u lezen op de pagina Tango.

Aflevering 33 van de eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'.

 

 

 V29 - Gunnar de Gevreesde - genummerd van 29-1 t/m 26 - Gepubliceerd in België van 17-08-1953 t/m 16-09-1953; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 11/9/1953 t/m 10/10/1953; 26 afleveringen.

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Herdruk in het wekelijkse advertentieblad 'Groot Utrecht'. Deze knipselverzameling valt niet te dateren, maar gezien de reclames op de achterkanten, stammen deze stroken uit het begin van de '70-er jaren van de vorige eeuw.

 

 

 V30 - Svitjold's Offer - genummerd van 30-1 t/m 60 - Gepubliceerd in België van 17-09-1953 t/m 30-11-1953; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 12/10/1953 t/m 19/12/1953; 60 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'.

 

 

 V31 - Het Teken der Joms - genummerd van 31-1 t/m 64 - Gepubliceerd in België van 1-12-1953 t/m 18-02-1954; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 21/12/1953 t/m 8/3/1954; 64 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'.

 

 

 V32 - De Witte Raaf - genummerd van 32-1 t/m 144 - Gepubliceerd in België van 19-2-1954 t/m 09-06-1954 en 24-09-1954 t/m 24-11-1954; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 9/3/1954 t/m 26/6/1954 en 3/8/1954 t/m 1/10/1954; 144 afleveringen. Over de onderbreking is het volgende gepubliceerd in De Nieuwe Haarlemsche Courant: Ziekte van Hans Kresse, vakantie naar Noorwegen:  (Aram vervangt Eric). Op 3/8/1954 wordt het verhaal hervat en daarover is eveneens een mededeling geplaatst in de Nieuwe Haarlemsche Courant:  (Eric morgen terug!): De tekenaar heeft nieuwe krachten opgedaan in Noorwegen.

De Ziekte van Kresse biedt de Nieuwe Haarlemsche Courant de mogelijkheid om de achterstand t.o.v. Het Laatste Nieuws geheel weg te werken. Er wordt nu zelfs een aanzienlijke voorsprong op de Belgen genomen...

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering, 9 Maart 1954)

 

 

 V33 - De Scheepsbouwer - genummerd van 33-1 t/m 92 - Gepubliceerd in België van 25-11-1954 t/m 14-03-1955; Gepubliceerd in Nederland (Het Vaderland) van 29/1/1955 t/m ?/5/1955; (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 2/10/1954 t/m 20/1/1955; 92 afleveringen.

Het Laatste Nieuws (eerste aflevering)

 

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering, 9 Maart 1954), van microfiche.

 

 V34 - De Wolf en de Havik - genummerd van 34-1 t/m 120 - Gepubliceerd in België van 15-03-1955 t/m 05-08-1955; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 21/1/1955 t/m 14/6/1955; 120 afleveringen

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'.

 

 V35 - De Prooi van de Rode Rots - genummerd van 35-1 t/m 62 - Gepubliceerd in België van 06-08-1955 t/m 15-10-1955; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 15/6/1955 t/m 26/8/1955; 62 afleveringen. (Het Vaderland) van ?/10/1955 t/m 19/12/1955.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'.

 

 V36 - Het Raadsel van Tuaim Mor - genummerd van 36-1 t/m 72 - Gepubliceerd in België van 17-10-1955 t/m 06-01-1956; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 28/8/1955 t/m 19/11/1955; 72 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'.

 

Herdruk in een krant die gesitueerd kan worden in de Noordoostpolder. Aanvang omstreeks September 1967.

 

 

 V37 - De Gouden Droom - genummerd van 37-1 t/m 48 - Gepubliceerd in België van 07-01-1956 t/m 02-03-1956; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 21/11/1955 t/m 16/1/1956; 48 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws' 

 

Herdruk in het wekelijkse advertentieblad 'Groot Utrecht', circa Augustus 1972, met consequent fout gespelde naam 'ERIK' in de aankondiging. 

 

 

 V38 - De Romeinse Helm - genummerd van 38-1 t/m 60 - Gepubliceerd in België van 03-03-1956 t/m 14-05-1956; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 17/1/1956 t/m 26/3/1956; 60 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws' 

 

 

 V39 - De Koningin der Eilanden - genummerd van 39-1 t/m 52 - Gepubliceerd in België van 15-05-1956 t/m 14-07-1956; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 27/3/1956 t/m 30/5/1956; 52 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws' 

 

 

 V40 - De Grote Beslissing - genummerd van 40-1 t/m 82 - Gepubliceerd in België van 16-07-1956 t/m 20-10-1956; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 31/5/1956 t/m 5/9/1956 ; 82 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws' 

 

Publicatie in 'Het Vaderland'.

 

 

 V41 - De Banneling van IJsland - genummerd van 41-1 t/m 36 - Gepubliceerd in België van 22-10-1956 t/m 03-12-1956; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 6/9/1956 t/m 18/10/1956; 41 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws' 

 

 

 V42 - Het Land der Witte Mannen - genummerd van 42-1 t/m 88 - Gepubliceerd in België van 04-12-1956 t/m 18-03-1957; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 19/10/1956 t/m 2/2/1957; 88 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws' 

 

 

 V43 - Het Loon der Hebzucht - genummerd van 43-1 t/m 48 - Gepubliceerd in België  van 19-03-1957 t/m 14-05-1957; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 4/2/1957 t/m 30/3/1957; 48 afleveringen.

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering, 4 Februari 1957)

 

Publicatie in "Het Vaderland"

 

Herdruk in 'Rotterdamsch Nieuwsblad', gedateerd: circa 28 Januari 1970 t/m begin Juli 1970.

 

 

 V44 - De Verloren Viking - genummerd van 44-1 t/m 50 - Gepubliceerd in België van 15/5/1957 t/m 13/7/1957; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 1/4/1957 t/m 1/6/1957; 50 afleveringen.

Herdruk in 'NBC', omgeving Rotterdam / Hellevoetsluis / Brielle; gepubliceerd circa september 1970.

 

Publicatie in "Het Vaderland"

 

 

 V45 - De Zwarte Piraat - genummerd van 45-1 t/m 92 - Gepubliceerd in België van 15/7/1957 t/m 30/10/1957; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 3/6/1957 t/m 23/9/1957; 92 afleveringen.

Herdruk in 'Nieuwe Zeister Courant', gedateerd: Maandag 29 Mei 1967 t/m Vrijdag 29 December 1967.

 

Publicatie in "Het Vaderland"

 

 

 V46 - De Ontembare - genummerd van 46-1 t/m 145 - Gepubliceerd in België van 31-10-1957 t/m 25-04-1958; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 24/9/1957 t/m 28/2/1958 (afl 1 - 106) en 6/5/1958 t/m 21/6/1958 (afl. 107 - 145); 145 afleveringen. Ziekte van Hans Kresse is de reden van de onderbreking, volgens de Nieuwe Haarlemsche Courant. Dit gaf de Belgen weer de kans om een aanzienlijke voorsprong te nemen op de Nederlanders.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws' 

 

Herdruk in 'Nieuwe Zeister Courant', gedateerd: ? t/m Woensdag 11 December 1968.

 

 

 V47 - Ingrid - genummerd van 47-1 t/m 65 - Gepubliceerd in België van 29-04-1958 t/m 28-07-1958; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) onder de titel "De Dochter van de Berenjager" van 23/6/1958 t/m 6/9/1958; 65 afleveringen.

Herdruk in 'Nieuwe Zeister Courant', gedateerd: Vrijdag 13 December 1968 t/m Woensdag 21 Mei 1969.

 

Publicatie in "Het Vaderland"

 

 

 V48 - Het Bronzen Paardje - genummerd van 48-1 t/m 65 - Gepubliceerd in België van 19-09-1958 t/m 03-12-1958; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 7/9/1958 t/m 22/11/1958; 65 afleveringen. De Belgen lopen na V47 weer een kleine achterstand op. Reden van de onderbreking is onbekend.

Herdruk in 'Nieuwe Zeister Courant', gedateerd: Vrijdag 23 Mei 1969 t/m Woensdag 22 Oktober 1969.

 

 

 V49 - De Stormvogel - genummerd van 49-1 t/m 41 - Gepubliceerd in België van 04-12-1958 t/m 23-01-1959; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 23/11/1958 t/m 13/1/1959; 42 afleveringen.  

Nieuwe Haarlemsche Courant (eerste aflevering, 24 November 1958)

 

Herdruk in 'Nieuwe Zeister Courant', gedateerd: Vrijdag 24 Oktober 1969 t/m Woensdag 28 Januari 1970.

 

 

 V50 - De Ring van Fergus - genummerd van 50-1 t/m 130 - Gepubliceerd in België  van 24-01-1959 t/m 30-06-1959; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 14/1/1959 t/m 18/6/1959; 130 afleveringen. Er is in Nederland een onderbreking tot november 1959. De reden van de onderbreking is onbekend.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws' 

 

 

 V51 - De Vissers van de Zwarte Klip - genummerd van 51-1 t/m 70 - Gepubliceerd in België van 01-07-1959 t/m 19-09-1959; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 19/11/1959 t/m 1/2/1960; 70 afleveringen.

Nieuwe Haarlemsche Courant 

 

Herdruk in 'Nieuwe Zeister Courant', gedateerd: Maandag 7 December 1970 t/m ?

 

 

 V52 - Het Recht der Lange Lansen - genummerd van 52-1 t/m 50 - Gepubliceerd in België van 24-09-1959 t/m 20-11-1959; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 2/2/1960 t/m 30/3/1960; 50 afleveringen.

Herdruk in 'Het Laatste Nieuws' (ed. Brugge) circa 15 Dec 1959  t/m 10 Februari 1960.

 

 

 V53 - Wigberth's Wraak - genummerd van 53-1 t/m 68 - Gepubliceerd in België van 21-11-1959 t/m 11-02-1960; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 31/3/1960 t/m 22/6/1960; 68 afleveringen.

Her druk in 'Het Laatste Nieuws' (ed. Brugge) circa 20 Februari  t/m circa 5 Mei 1960.

 

 

 V54 - De Onwillige Held - genummerd van 54-1 t/m 55 - Gepubliceerd in België van 12-02-1960 t/m 19-04-1960; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 24/6/1960 t/m 26/8/1960; 54 afleveringen.

Herdruk in 'Het Laatste Nieuws' (ed. Brugge) circa 7 mei  t/m 11 Juli 1960.

 

 

 V55 - De Huid van de Beer - genummerd van 55-1 t/m 73 - Gepubliceerd in België van 20-04-1960 t/m 19-07-1960; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 27/8/1960 t/m 21/11/1960; 73 afleveringen.

Herdruk in 'Het Laatste Nieuws' (ed. Brugge) circa 15 juli  t/m 7 okt 1960.

 

 

 V56 - De Schaduw der Steppen - genummerd van 56-1 t/m 55 - Gepubliceerd in Belgie van 20-07-1960 t/m 21-09-1960; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 22/11/1960 t/m 25/1/1961; 55 afleveringen.

Eerste aflevering in de "Nieuwe Haarlemsche Courant" 

 

Herdruk in wekelijkse advertentieblad 'Groot Utrecht', circa Oktober 1972. Artikel in dit blad bij het verschijnen van de eerste aflevering: 

 

 

 V57 - De Vlammende Gesel - genummerd van 57-1 t/m 80 - Gepubliceerd in België van 26-09-1960 t/m 28-12-1960; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 26/1/1961 t/m 29/4/1961; 80 afleveringen.

Herdruk in 'Het Laatste Nieuws' (ed. Brugge) ? t/m circa eind Maart 1961.

 

 

 V58 - Het Zevende Paardje - genummerd van 58-1 t/m 32 - Gepubliceerd in België van 29-12-1960 t/m 03-02-1961; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 2/5/1961 t/m 9/6/1961; 32 afleveringen.

Herdruk in Vlaamse Krant, Uitgeverij J. Hoste; strook 12 is gedateerd circa 29 Maart 1961.

 

 

 V59 - De Ring van Honoria - genummerd van 59-1 t/m 67 - Gepubliceerd in België van 08-02-1961 t/m 28-04-1961; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 10/6/1961 t/m 28/8/1961; 69 afleveringen.

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'. 

 

 

 

 

 V60 - De Laatste Slag - genummerd van 60-1 t/m 220 - Gepubliceerd in België van 29-04-1961 t/m 29-01-1962; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 30/8/1961 t/m 18/5/1962; 220 afleveringen. 

Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken (eerste aflevering)

 

 

 

 V61 - De Gezworenen - genummerd van 61-1 t/m 40 - Gepubliceerd in België van 30-01-1962 t/m 16-03-1962. Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 19/5/1962 t/m 6/7/1962; 40 afleveringen.

Eerste druk in een Vlaamse krant, vermoedelijk 'Het Laatste Nieuws'. De uitgave van strook 7 is in ieder geval van voor 30 April 1962, omdat tot die uiterlijke datum op een advertentie op de achterkant van het knipsel te reageren valt.

 

 

 V62 - De Pelsjager - genummerd van 62-1 t/m 65 - Gepubliceerd in België van 17-03-1962 t/m 07-06-1962; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 7/7/1962 t/m 21-09-1962

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'. 

 

 

 V63 - Het Wolvenjong - genummerd van 63-1 t/m 114 - Gepubliceerd in België van 12-06-1962 t/m 26-11-1962; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 22/09/192 t/m 6/2/1963

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'. 

 

 

 V64 - Het Raadsel Egil - genummerd van 64-1 t/m 84 - Gepubliceerd in België van 12-12-1962 t/m 28-03-1963 - de afleveringen 18, 19, 20 zijn genummerd 18-63, 19-63 en 20-63; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 7/2/1963 t/m 17/5/1963

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'. 

 

 

 V65 - De Stille Strijd - genummerd van 65-1 t/m 42 - Gepubliceerd in België van 02-04-1963 t/m 08-06-1963; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 18/5/1963 t/m 8/7/1963. Ander voorbeeld: Heerenveense Koerier -(afl. 1 t/m 41?, genummerd in kader 1-65 t/m 41-65?). 

Eerste druk in een Vlaamse krant, vermoedelijk 'Het Laatste Nieuws'. De drukker is in ieder geval J. Hoste. Achterop strook 14 wordt een verslag van 20 April gemeld, vermoedelijk 1963.

 

 

 V66 - De Eerloze Krijg - genummerd van 66-1 t/m 136 - Gepubliceerd in Belgie van 10-06-1963 t/m 24-01-1964; Gepubliceerd in Nederland (Nieuwe Haarlemsche Courant) van 9/7/1963 t/m 25/11/1963. Het laatste verhaal (Verhaal 66 De eerloze krijg) is niet in zijn geheel in de krant verschenen 117 i.p.v. 136 afleveringen. De nummers van de afleveringen zijn in de krant gewijzigd. 

Eerste druk in 'Het Laatste Nieuws'.

 

 

 

 Pum Pum - (bijlage bij 'Het Laatste Nieuws') - zie Tijdschriften

 

 

Vertalingen (Buitenlandse dagbladen)

 

  'Eric, l'Homme du Nord'

Dagbladstrip verschenen in het Waalse dagblad 'Le Soir'. De eerste vijf verhalen zijn eveneens in albumvorm verschenen. zie ook: Vertalingen.

V1 - La Pierre d' ATLANTIS - genummerd - Gepubliceerd van ? t/m ?

V2 - Le Sultan d'Akaim - genummerd - Gepubliceerd van ? t/m ?

 

V3 - La Source de Vie - genummerd - Gepubliceerd van ? t/m ?

V4 - L'Idole de Pierre - genummerd - Gepubliceerd van ? t/m ? 

V5 - La Chute d' ATLANTIS - genummerd - Gepubliceerd van ? t/m ? 

 

V18 - Le Roi des Steppes - genummerd - Gepubliceerd van ? t/m ?

                  

'Le Soir' afl. 18-18 gepubliceerd op 13 Augustus 1950

 

V19 - La Mystère Tyrfing - genummerd - Gepubliceerd van ? t/m ?

                  

'Le Soir' afl. 19-26 gepubliceerd op Vrijdag 8 December 1950

 

Het is zeer waarschijnlijk dat de tussenliggende verhalen ook gepubliceerd zijn en het is eveneens waarschijnlijk dat er na V19 nog meer verhalen in deze krant zijn verschenen. Helaas ontbreken mij de juiste gegevens...

 

 ' Mauseudun Tulevaisuus' (Fins) - Dagbladstrip "De Ondergang van Atlantis" - Ik heb in 2011 onderzoek gedaan naar deze periodiekDe resultaten zijn als volgt: De naam betekent zoiets als "Boeren in de toekomst" of "Toekomst van de boeren". Het is een politiek getint blad die een stroming vertegenwoordigd die ook in de hedendaagse Finse politiek nog aanhangers heeft. Het blad is alleen op het Finse platteland misschien nog te vinden (niet in de steden), maar gezien de ouderdom is het waarschijnlijk onvindbaar, behalve in archieven. Van Kresse zijn in Finland alleen nog Indianenreeks-delen te koop waarvoor hoge prijzen worden gevraagd, omdat de albums erg geliefd zijn bij verzamelaars. 15 á 20 Euro per deel is heel normaal en dan is de conditie matig (met plakband erin, of losse blz, of beschreven). Op veilingsites worden soms nog hogere prijzen gevraagd.

 

 'Le Meridional' (Frans) - Dagbladstrip "De Valse Koning" - nadere gegevens ontbreken. 

 

 'Independence, Le Quotidiende Charleroi' (Frans) - Dagbladstrip "Het Raadsel van Tuaim Mor" - nadere gegevens ontbreken. 

 

 'Eric the Norseman' in Liverpool Echo, Junior Edition' (Engels) - Dagbladstrip "De Heer der Heruli" en "De Geschiedenis van Bor Khan" - nadere gegevens ontbreken. 

 

 Eric vertaling in 'La Nouveau Revue de Lausanne" (Frans) - Dagbladstrip "Het Teken der Joms" - nadere gegevens ontbreken.

 

 Eric vertaling in 'l Union (Frans) - Dagbladstrip "De Wolf en de Havik" - nadere gegevens ontbreken.

 

 

 

 Erwin de Noorman (krantenstrips)

Balloonstrip in zwart/wit, 2 stroken per dag, verschenen in Het Laatste Nieuws (ed. Brussel) en de Nieuwe Gazet (ed. Antwerpen).

 

V1 - De Koningsketen - Gepubliceerd vanaf 16 Januari 1967

                  

Gepubliceerd in Vlaams dagblad (zie hier boven) vanaf 16-01-1967

 

V2 - De Wraak van Dunadh - Gepubliceerd vanaf 1 Februari 1967

                  

Gepubliceerd in Vlaams dagblad (zie hier boven) vanaf 01-02-1967

 

V3 - De List - Gepubliceerd vanaf 4 April 1967

 

V4 - De Ontvoering - Gepubliceerd vanaf 21 April 1967

 

V5 - De Bevrijding - Gepubliceerd vanaf 29 Mei 1967

 

V6 - De Losprijs - Gepubliceerd vanaf 4 Juli 1967

 

V7 - De Zeven van Artor - Gepubliceerd vanaf 24 Juli 1967

 

V8 - Dood van een Held - Gepubliceerd vanaf 10 Augustus 1967

 

V9 - De Laatste Waarschuwing - Gepubliceerd vanaf 18 September 1967

 

Deze pagina is in aanbouw

Deze website wordt in de loop van 2003/2008 ontwikkeld i.s.m. De 'Stichting Hans G. Kresse'