Bijdragen:

Aan de totstandkoming van deze website werkten tot dusver mee:

 

1) Will Ross, voor het verstrekken van detailinformatie betreffende de nummers 1 t/m 6 in de Eerste Nederlandse Serie.

2) Carel G. Verbeek - voor aanvullingen op Catalogus 'Keijzer' + info over 'Kressekring', 'Stichting Hans G. Kresse', Pinneke Proost en vele tientallen andere pagina's. Geestelijk vader van een vracht aan  informatie, die o.a. via pdf's op deze website is opgenomen. Zie bijvoorbeeld: Kresse-Strips-Arnhem  

3) Theo Keijzer - voor toestemming van plaatsing van scans van kaften + tientallen andere bijdragen. Op diverse plaatsen is gebruik gemaakt van Theo's omvangrijke 'Hans G. Kresse Bibliografie', het belangrijkste standaardwerk op dit gebied. 

4) Julius de Goede - teveel om op te noemen, o.a. fotoscans van kaften etc., o.a. 'Revue', 'Panorama' enz. 

5) Bert Meppelink - voor enkele fotoscans van kaften en andere knipsels. 

6) Rimmer Sterk - voor een fiks aantal waardevolle aanvullingen en verbeteringen in de rubriek 'vertalingen'

7) Piet Koudenburg - voor de nuttige gesprekken en het verkopen / weggeven van diverse knipsels e.d. 

8) Jos Verbeek - voor een lijst met de bij hem bekende 'toverlantaarnfilmpjes', foto's e.d.

9) Olivier Sterk - voor zijn enthousiasme en de niet geringe kennisoverdracht. 

10) Klaas de Krijger - voor toestemming van plaatsing van diverse 'Donald Duck' scans.

11) Hans Matla - voor het verlenen van toestemming tot het afbeelden en beschrijven van producten van Uitgeverij Panda, voor zover die betrekking hebben op het werk en de persoon van Hans G. Kresse.

12) Jos Boelhouwer - voor het verlenen van toestemming voor plaatsing info + scans Friese vertalingen

13) Kelvin Buck - voor enkele fotoscans van kaften, tevens een groot aantal andere bijdragen.

14) Lex Ritman - voor toestemming om gebruik te maken van diverse publicaties als naslagwerk (citaten onder bronvermelding) 

15) Rob van Eijck - voor toestemming om gebruik te maken van diverse publicaties als naslagwerk (citaten onder bronvermelding) 

16) Conrad Wolters - voor het maken van diverse grootformaat scans, dankbare gesprekken, technische ondersteuning en adviezen. Talloze bijdragen, waaronder een chronologische PEP lijst. 

17) Eric Planting - Dank voor o.a. diverse bijdragen op de pagina's 'Praline' en Boekillustraties, o.a. 'Lassowerpen & Touwdraaien'. Daarnaast vele tientallen, zo niet honderden andere bijdragen.

18) Eric Hupperichs - voor scans en/of gegevens van voor- en achterkaften van herdrukken van tientallen delen in de Eerste Nederlandse Serie van Eric de Noorman.

19) Jan van Rhoon - Zeer veel dank voor o.a. diverse bijdragen op de pagina 'Praline'. Tevens dank voor de overdracht van zijn enorme kennis van het werk van Hans G. Kresse aan de beheerder van deze website.

20) Jack Nowee - voor detailinformatie op CD-ROM betreffende de Arendsoog reeks.

21) Barbara Elsaeßer - Besten Dank für Ihrem Beitrag mit Drei Bilder aus 'Praline', Jahrgang 1960!

22) Edeltraud Kunkel - Besten Dank für Ihrem Beitrag auf der Seite 'Praline', Jahrgang 1961 und 1963!

23) Roel van Lente - Voor scans van de 'Sigarenbandjes'; 'Alain 'd Arcy' en aanvullingen bij 'N.Z.H. reclame

24) Rob van der Nol - Voor het laatste stukje in de 'Praline' puzzel (deel 25-1960). Tevens dank voor een flink aantal scans!

25) Kees van Ginneken - voor gegevens van herdrukken van de delen 4, 5 en 12 in de Eerste Nederlandse Serie.

26) Antoon van den Berg - voor scans van achterkaften van herdrukken van dl. 6 en 10 in de Eerste Nederlandse Serie.

27) Sjaak Bakker - Voor vele, vele scans o.a. te bewonderen op de pagina Panorama. 

28) Jilles Bijsterveld - Voor maar liefst 58 scans, aangeleverd op CD-ROM. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Deze omvat inmiddels vele honderden bijdragen.

29) Hans Faber - Voor twee aanvullingen op de pagina Eerste Nederlandse Serie.

30) Pieter Trommel - Voor 4 scans van Spaanse Vertalingen

31) Klaas en Rocco Groot - Voor vele scans op o.a. de pagina's Boekillustraties en Literatuur.

32) IJf Oppatja voor heel veel voorplaten en illustraties van o.a. OVN, Revue en Panorama, Verkenner, Projector etc.

33) Lukas Beemsterboer en Daniël Springer voor het artikel Oud en Nieuw met Arendsoog, Winfair e.d. Grote Klasse!

34) C. P. Boeijinga voor correcties en aanvullingen op de pagina 'Fibula'

35) Debbie Olman, voor aanvullingen op de pagina 'Pinneke' (diverse objecten)

36) Rob Aalpol / 'Stichting Hans G. Kresse' voor aanvullingen op de pagina 'Donald Duck' (diverse objecten)

37) Roy Kooijman voor gebruik van DD cover scans op deze website; zie ook: http://nl.outducks.org/old/ddd.htm

38) Reinder Sinnema voor een aanvulling op de pagina 'Parodieën' 

39) Henk van Dorp voor een overgetypt en door hemzelf met de oorspronkelijke illustraties voorzien Interview uit 1965.

40) Henk Lambooij voor publicatiedata van de Eric de Noorman dagbladstrip in 'Het Laatste Nieuws', verhaal 5 t/m 10. e.a.

41) Dennis Lambrechts meldt nog twee herdrukken in de Eerste Nederlandse Serie; kopie folder 'de Tijd'

42) Wiebe Haagsma voor scans en publicatiedata van diverse Eric de Noorman dagbladstrips  

43) Harry Jansen voor diverse scans van herdrukken in de Eerste Nederlandse Serie.

44) Henk Hersevoort voor scans van de Kampeerkampioen uit 1941.

45) O. de Sleutel voor scans van een Kroatisch (?) boek uit de Indianenreeks en een Italiaanse Vidocq.

46) Sander Piek voor een scans van een Franse VidocqZweedse artikelen, Pinneke Proost poster etc. etc. etc.  

47) Ferry Schelleman voor een in 2003 (?) verstrekte CD kopie met het Radio-interview. Ferry bedankt! 

48) Wim met een bijdrage over de Arthurillustratie (Fibula). Een afbeelding van: http://www.dinosoria.com/roi_arthur.htm

49) Wim Kieffer met een bijdrage over de OMO uitgave en een bijdrage over Kresse-illustraties in Donald Duck.

50) Frits Ruhland met diverse bijdragen op de pagina Pinneke Proost

51) Dennis, met aanvullende informatie over de Eerste Nederlandse Serie

52) Kees Buis, met een vondst uit Stripschrift 45/46  

52) R. Foppe met o.a. Matena-gerelateerde items + EVA reclames.

53) Joop Wenneker met een bijdrage over het blad 'Sirene'

54) Ron Streppel voor de nuttige gesprekken en zijn gedrevenheid om nog meer werk van Hans Kresse voor een groter publiek toegankelijk te maken.

55) Paul van Haaften met een aanvulling over de Margriet Vakantieboeken

56) Loek Donders over de Veiling met Kresse materiaal in 1994

57) Rob Bosman met aanvullingen over de publicatie van de verhalen van Pim en de Venusman

57) Daan Cinjee voor diverse aanvullingen, o.a. informatie over een album in de Eerste integrale Panda serie.

58) Ger Versteeg voor diverse correcties betreffende Kresse tekeningen in het tijdschrift Margriet + aanvulling Pinneke. 

59) Roger Decadt voor informatie over de totstandkoming van de Vlaamse Eric de Noorman serie.

60) John Groeneveld voor het identificeren van de door Hans G. Kresse geschilderde indiaan "Fool Bull".

 

In het bijzonder is dank verschuldigd aan de erven Hans G. Kresse, die toestemming hebben verleend tot publicatie van werk op deze website middels brief d.d. 14-10-2003. Alle afbeeldingen © Erven Hans G. Kresse

Opmerkingen over eigendomsrechten en copyright:

Deze website is in aanbouw. De informatie op deze website wordt zonder winstoogmerk samengesteld en is uitsluitend bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van het werk van striptekenaar Hans G. Kresse. Hierbij is onder andere (tijdelijk of permanent) gebruik gemaakt van door anderen reeds gepubliceerd materiaal, hetgeen hier en daar in de tekst verwerkt is. Gezien het feit dat het hier gaat om zeer vele publicaties, internetsites en overige bronnen, waarvan houders van eigendomsrechten vaak niet of moeilijk te achterhalen zijn, en mede gezien de niet-commerciële en soms tijdelijke aard van de informatie op deze website, wordt door de beheerder voorshands aangenomen dat er 'geen bezwaar van publicatie' is. Eigenaren die hiermee echter niet akkoord zijn, worden vriendelijk verzocht zich te melden bij de beheerder. Bronnen (voor zover relevant en bekend) zijn zoveel mogelijk vermeld op de desbetreffende pagina's en hierboven. Om reden van vermijding van spam en wegens bescherming van privacy, zult u op deze website geen e-mail adressen aantreffen, behalve die van de beheerder. Deze houdt zich aan de gedragscode om geen e-mail adressen door te sturen of bekend te maken aan derden, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend door de eigenaar van het desbetreffende e-mail adres. 

Het gebruik van illustraties op deze website d.m.v. het zogenaamd "dieplinken" is in verband met auteursrechten eveneens niet zonder meer toegestaan. Maar als u hiervoor toestemming van de Erven Hans G. Kresse heeft, dan is het in orde: u bent hiervoor echter zelf verantwoordelijk! Indien u van plan bent om voor een eigen website zwaar te dieplinken naar www.ericdenoorman.nl (d.w.z. het indirect gebruik van een aanzienlijk aantal grote plaatjes), dan wordt u vriendelijk verzocht om vooraf contact op te nemen met de beheerder, aangezien u op die manier extra dataverkeer voor www.ericdenoorman.nl genereert, hetgeen kan leiden tot extra kosten.

 

©  Auteursrecht

Alle buiten- en binnenlandse media, bedrijven en particulieren, waarvan natuurlijk in het bijzonder de Nederlandse uitgevers, de landelijke- en de regionale (dagblad) pers en ook de commerciële-, de niet-commerciële- en de regionale audio/visuele zendgemachtigden respecteren de auteursrechten. Zij vragen altijd toestemming voor (nog steeds regelmatig) gebruik van de rechten en vergoeden aan de Erven hun copyrights. Gewoon iedereen - dus ook bedrijven en particulieren - moet bij reproductie, c.q. gebruik in welke vorm dan ook, toestemming vragen. Bij gebruik van de rechten wordt in colofons, bij aftitelingen en bij elke gebruikte (strip) tekening en/of tekst of delen daarvan altijd het auteursrecht teken  © Erven Hans G. Kresse  geplaatst of vertoond.

Opmaak website © K. de Vries, 2009. Alle overige rechten blijven onverminderd bij hun respectieve eigenaren. Scans op ericdenoorman.nl worden u aangeboden voor studie- en referentiedoeleinden, voornamelijk om strips en illustraties te benoemen en te indexeren. U treft hier geen scans met hoge resolutie aan.

 

©  Copyright

After the decease of Hans G. Kresse in 1992, all his non-transferable copyrights on drawings, names, texts and signatures (HGKR, H. G. KRESSE and HANS G. KRESSE) came into the possession of his only heirs, the Erven Hans G. Kresse. All potential users, like publishers, other media, companies and private persons need to seek approval from the Erven Hans G. Kresse.

Scans on ericdenoorman.nl are provided for purposes of study and reference, mainly indexing comics. You will find no high-resolution scans here.